Nastavenie pošty v Outlooku 2016

verart / 31. júla 2020

1. Otvorte si mailového klienta outlook 2016 a kliknite hore vľavo na tlačidlo Súbor.

2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie konta.

3. Na nasledujucej obrazovke kliknite na tlačidlo Nové.

4. Zvoľte možnosť Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov.

5. Zvoľte si vytvorenie konta POP alebo IMAP.

6. Vyplňte potrebné údaje:

Vaše meno – Meno, ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom Vašich správ
Typ konta – IMAP

Server pricházajúcej pošty:

IMAP
mail.verart.sk

Server odchádzajúcej pošty:

SMTP
mail.verart.sk

7. Upravte nastavenia v sekcii Ďalšie nastavenia – na karte server odosielanej pošte zaškrtnite položku „Server odosielanej pošty vyžaduje overenie“.

8. Upravte nastavenia portov na karte Spresnenie.

POP3
Pre nešifrované spojenie použite port 110.
Pre šifrované spojenie použite port 995.

IMAP
Pre nešifrované spojenie použite port 143.
Pre šifrované spojenie použite port 993.

SMTP
Pre nešifrované spojenie použite port 25.
Pre šifrované spojenie použite port 587.

SHARE

Leave a Reply