Nastavenie pošty v Outlooku 2007

verart / 22. augusta 2020

Manuálne nastavenie

1. Na obrazovke nastavovania konta použite možnosť „Manuálne nastavenie servera“ Pokračujte tlačidlom „Ďalej„.

2. Vyberte možnosť „Internetový e-mail“ (Internet E-mail). Kliknite na „Ďalej“ (Next).

3. Nastavte prihlasovacie údaje:

Vaše meno – Meno, ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom Vašich správ

Typ konta – POP3 alebo IMAP

Server pricházajúcej pošty – mail.verart.sk
Server odchádzajúcej pošty – mail.verart.sk

4. Upravte nastavenia v sekcii Ďalšie nastavenia“ – na karte server odosielanej pošte zaškrtnite položku „Server odosielanej pošty vyžaduje overenie“ (My outgoing server (SMTP) requires authentification).

5. Upravte nastavenia portov na karte „Spresnenie“ (Advanced).

POP

Pre nešifrované spojenie použite port 110.
Pre šifrované spojenie použite port 995.

IMAP

Pre nešifrované spojenie použite port 143.
Pre šifrované spojenie použite port 993.

SMTP

Pre nešifrované spojenie použite port 25.
Pre šifrované spojenie použite port 465.

6. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo OK a následne na tlačidlo „Ďalej“ (Next) a následne „Ukončiť

SHARE