Nastavenie pošty v Outlook 2010

verart / 22. August 2020

Nastavenie pošty cez IMAP

1. V záložke Súbor kliknite na Pridať konto.

2. V dialógovom okne vyberte Manuálne konfigurovať nastavenie servera alebo ďalšie typy serverov.

3. Zadajte svoje meno a e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

4. V rozbaľovacom zozname vyberte typ konta IMAP.

5. Doplňte adresy serverov na prijímanie a odosielanie pošty. Môžete použiť mail.verart.sk

6. Zadajte svoje prihlasovacie údaje: e-mailovú adresu a príslušné heslo.

7. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia a v záložke Server odosielanej pošty zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty vyžaduje overenie. Potvďte kliknutím na OK.

8. Po vyplnení kliknite na tlačidlo Ďalej a po otestovaní správnosti údajov zatvorte informačné okno.

9. Nastavenie dokončite kliknutím na Dokončiť.

SHARE